Trang web này sử dụng chính sách bảo mật giống với trang web chính của trường Ashbourne, có thể đọc tại đây: